Griptape longboard | stort utbud | bästa pris

Griptape för longboards är mycket viktigt för att du ska få bra grepp. En grövre griptape ger generellt bättre grepp och grov griptape används när du åker downhill och slaidar mycket. En mer finkornig griptape är mer lämplig när du kör freestyle, dancing och cruisar. Vi har bland annat griptape från Blood Orange, Vicious, Slipstream och Jessup.