Chuckbuddies

Chuckbuddies är små figurer på skidor eller snowboard som utför olika trick beroende på hur du böjer din Chuckbuddies kropp innan du släpper den fri utför ett hopp.